The future is female – zag ik laatst op een trui van mijn collega staan. En ja, dat klopt! Dit heeft niks met vrouwen of mannen te maken, wel met vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten.

Drie redenen waarom vrouwelijke kwaliteiten meer waardering mogen krijgen

Veel organisaties willen meer vrouwen aan de top. En tot nog toe – ondanks diverse programma’s om dit voor elkaar te krijgen – met onvoldoende resultaat. Waarom lukt dit nog niet? Kan het gemis aan vrouwelijke kwaliteiten (in een organisatie) een mogelijke verklaring zijn waarom vrouwen minder topposities bekleden?

Alle mannen en vrouwen beschikken over zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten. Afhankelijk van je opvoeding, overtuigingen, je opleiding en omgeving ontwikkel je deze. Hierbij een drietal redenen waarom vrouwelijke kwaliteiten, naar mijn mening, meer gewaardeerd moeten worden:

  1. Mannelijke kwaliteiten zijn over-ontwikkeld

De westerse maatschappij hecht hier veel waarde aan. Zoveel, dat we ze over-ontwikkeld hebben. Want: Mannen én vrouwen lijken meer waarde te hechten aan mannelijke dan aan vrouwelijke eigenschappen. Logica bijvoorbeeld, wordt op de meeste scholen hoger geacht dan intuïtie. Doen is belangrijker dan zijn. Denken belangrijker dan voelen. Veel vrouwen (en mannen) in onze maatschappij hebben dan ook hun mannelijke kwaliteiten ver ontwikkeld en herkennen en/of erkennen hun vrouwelijke kwaliteiten niet (meer).

  1. Vrouwelijke kwaliteiten zijn onderontwikkeld

Veel van deze kwaliteiten worden niet gezien of niet gewaardeerd in de functie die ze hebben. Sterker nog: Helaas beschouwen we vrouwelijke eigenschappen, in de wereld waarin wij leven, vaak als inferieur of zwak. Echter de wereld vraagt niet om meer mannelijkheid, maar om meer vrouwelijkheid.

  1. Balans voor duurzaam succesvolle organisaties

Alle kwaliteiten zijn van belang en waardevol, zowel mannelijke als vrouwelijke. Om een duurzaam succesvolle organisatie te zijn, moeten deze twee kwaliteiten in balans zijn. Omdat ze niet zonder elkaar kunnen. Ze zijn zowel tegengesteld als complementair. Het is een Yin en Yang principe, samen vormen ze een geheel.

Mijn stelling is: “Bedrijven kunnen meer waarde genereren voor hun klanten en medewerkers en daardoor ook voor hun eventuele aandeelhouders, wanneer ze de balans vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten”. Ook als individu levert het je iets op. Door de balans kun je meer jezelf zijn en daardoor natuurlijker handelen. En volgens mij leidt dat tot een gezonder en gelukkiger leven.

Om deze kwaliteiten in onze westerse maatschappij meer in balans te brengen – zeker ook in organisaties – zullen de vrouwelijke kwaliteiten meer ontwikkeld en gewaardeerd moeten worden! Dit start met de bewustwording van wat deze dan zijn (herkennen) en welke meerwaarde ze brengen (erkennen). Daarna is het mogelijk om deze kwaliteiten in te zetten en te waarderen.

Ik ben benieuwd hoe jij de verschillende kwaliteiten ervaart? Bij jezelf of in je organisatie? Wat valt je op? Je kunt hieronder je reactie achter laten.